homehome
HOME  |  ACTUEEL  | + 20 JAAR  |  RESTAURATIEPREMIE  |  GRENSVERLEGGEND  |  VACATURE  |  LINKS  |  REFERENTIES

Meer dan 20 jaar MemiboIn 1988 werd de eerste steen gelegd bij Memibo.
Hiervoor gebruikte we een mortel van trasskalk. De meeste bouwlustigen fronsten de wenkbrauwen bij onze uitleg over ecologische bouwmaterialen, aardstralen, muren die kunnen ademen, stralingswarmte, gezond binnenklimaat, radioactief gips, de kooi van Faraday, ….Heel wat bouwmaterialen en bouwwijzen waren en zijn niet zo goed voor ’t milieu, noch voor de mens.
Memibo staat voor MEns en Milieuvriendelijker  bouwen.
Als dusdanig hebben wij ook mee aan de wieg geschud van de organisatie
VIBE.
Dit Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch  bouwen en wonen is ondertussen uitgegroeid tot een begrip.Voor meer informatie omtrent duurzaam bouwen verwijzen wij dan ook graag naar de site van
VIBE en naar de site van het provinciaal centrum duurzaam bouwen en wonen van Kamp C.

Leembouw en gebintes
In onze zoektocht naar milieuvriendelijk bouwen belandden we vrij snel bij de leembouw..Een houten gebinte ingevuld met leem , is zeker niets nieuws onder de zon. Leem was nog maar enkele generaties in onbruik geraakt en wordt nog door velen geassocieerd met armoede en ellende. Op wereldvlak leven weliswaar nog meer dan de helft van de mensen in ‘aarden bouwsels’. Dit hoefde dus niet uitgevonden te worden.
Maar een hedendaagse en comfortvolle toepassing was wel een uitdaging.
In een eigen woning werd de daad bij de gedachte gevoegd.


Deze bezigheid in 1991 bracht de firma op het spoor van de restauratie. Heel wat beschermde monumenten zijn nog opgetrokken in gebintes en opgevuld met leem.
Houten schuren, molengebouwen , koetshuizen, kapellen,  boerderijen, herenhuizen,…..
Het werd in één klap duidelijk dat bouwen in’t verleden van nature milieuvriendelijk was.
Het vakmanschap en de vindingrijkheid van onze voorouders werden de aandeelhouders van Memibo, naast enkele enthousiaste vennoten en een tiental werknemers.
Zie de referenties van de laatste 20 jaar.Houtskelet
Vermits we niet allen in een pareltje uit het verleden kunnen wonen, is er voor de bewuste bouwheer en bouwdame nog een alternatief: HOUTSKELET bouw.
Memibo heeft samen met VIBE de ecologische opbouw van dergelijke woningen uitgewerkt.Ondertussen is dit deel van Memibo uitgegroeid tot een nieuwe firma onder leiding van Jan Hermans. Voor meer informatie klik je best door naar H 3.

Moderne tegelkachels
De aandacht binnen Memibo voor stralingswarmte en meer bepaald tegelkachels is de laatste jaren eveneens in een stroomversnelling terecht gekomen. Samen met Camil Pallen is gekozen voor de moderne ‘Grundoven’ van Ortner, geassembleerd met metalen onderdelen van Brunner. Voor meer informatie kan je terecht bij zoon Willem (0479 35 15 80).

Waterkracht en molenmachines
Sinds enige tijd is Memibo opnieuw terug te vinden in de Molen van Rotselaar. Dit keer niet enkel om de gebouwen in orde te zetten, maar we zijn daar bezig met de restauratie van de maalderijmachines. Een nieuwe en boeiende uitdaging .
Het vernuft van de 19de eeuw verschalkt ons nog dagelijks en dit tot groot jolijt van onze medewerkers.
Ondertussen mochten we de maalderijmachines van de vuurmolen van Overijse en een deel van de machines van ’s Hertogenmolens van Aarschot onder handen nemen en een nieuwe toekomst geven.Watermolens hoeven niet stil te staan bij hun verleden. Dit bewijst de aanpak van de restauratie van de watermolen van Schoonhoven alsook de vernieuwing van het waterrad van Overijse. Voor dergelijke projecten werken wij nauw samen met onze duitse collega’s Hydrowatt en de mensen van Ecopower.
Memibo , anno 2010
 
En zo draait Memibo verder.
In onze pioniersfase zijn we nog gestart als samenwerkende vennootschap.
Samen zinvolle arbeid verrichten, niet om winst te maken , maar om jezelf en anderen te plezieren. Een naïveteit om te koesteren maar de groei van de firma en de menselijkheden van de deelnemers hebben op een bepaald moment geleid tot keuzes.
Sommige medewerkers hebben hun eigen weg kunnen gaan met de opgebouwde ervaringen binnen Memibo of hadden nood aan nieuwe uitdagingen.
Ief WillemsJonge krachten werden vervolgens aangetrokken als werknemer en Memibo veranderde in een bvba. Het aanbod van gemotiveerde arbeidslustige jongeren is zeer beperkt gebleken in het recente verleden en deed de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers stijgen, maar de laatste tijd zien we toch een nieuw en hoopvol fenomeen.
Jonge gasten op sterke leeftijd die met veel kennis, kunde en enthousiasme willen komen werken, maar  voor een welbepaalde tijd of opdracht, want er staat nog zoveel anders op het menu. Met andere woorden: korte engagementen.
Het is natuurlijk als firma niet eenvoudig om op die manier je werk te organiseren , maar het scherpt alleszins de creativiteit .
En dat houdt een mens jong,
en een firma levendig….
Ief Willems
Stichtend lid en zaakvoerder© Memibo 2008 - info@memibo.be
Memibo bvba - Limberg 52 - 2230 Herselt - tel: 014 54 83 32 - fax: 014 54 81 96 - gsm: 0475 75 53 30
BTW: BE 0434.253.558 - RPR Turnhout